Usługi specjalistyczne

 • pomiary pionowości szybów windowych, kominów przemysłowych

 • pomiary przemieszczeń i odkształceń budowli

 • pomiary objętości mas ziemnych

 • pomiary inwentaryzacyjne lokali mieszkalnych i użytkowych
  wszelkie pomiary kontrolne

 • pozyskiwanie dla biur projektowych i klientów indywidualnych materiałów
  z urzędu (wypisy z rejestru gruntów, wyrysy z mapy ewidencyjnej, odbitki
  z mapy zasadniczej)

 • inne prace geodezyjne dostosowane do potrzeb klienta
 • http://www.plangeo.com.pl
  Przedsiębiorstwo Usługowo - Geodezyjne "PLANGEO", ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków, e-mail: biuro@plangeo.com.pl
  netBOX - Strony internetowe