Usługi prawne

  • sporządzanie dokumentacji dla celów prawnych

  • podziały i rozgraniczenia nieruchomości

  • wznowienia znaków granicznych i wyznaczenia punktów granicznych okazanie granic

  • sporządzanie wykazów synchronizacyjnych

  • badanie ksiąg wieczystych i archiwum
  • http://www.plangeo.com.pl
    Przedsiębiorstwo Usługowo - Geodezyjne "PLANGEO", ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków, e-mail: biuro@plangeo.com.pl
    netBOX - Strony internetowe