Geodezyjna obsługa inwestycji

 • opracowanie map sytuacyjno – wysokościowych dla celów projektowych

 • tyczenie budynków i budowli w terenie
 • geodezyjna obsługa budowy – zakładanie osnowy realizacyjnej
  i reperów roboczych, tyczenie punktów głównych, osi, wysokości
  i innych elementów

 • tyczenie zagospodarowania terenu (ulic, chodników, podjazdów)

 • tyczenie tras sieci uzbrojenia terenu – sieci wodociągowej,
  kanalizacyjnej, gazowej, kabli energetycznych, telefonicznych,
  teletechnicznych i innych

 • inwentaryzacja powykonawcza budynków i budowli oraz wyżej
  wymienionych sieci i przyłączy
 • http://www.plangeo.com.pl
  Przedsiębiorstwo Usługowo - Geodezyjne "PLANGEO", ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków, e-mail: biuro@plangeo.com.pl
  netBOX - Strony internetowe