Usługi specjalistyczne - pomiary pionowości szybów windowych, kominów przemysłowych
pomiary przemieszczeń i odkształceń budowli
pomiary objętości mas ziemnych
pomiary inwentaryzacyjne lokali mieszkalnych i użytkowych
wszelkie pomiary kontrolne
pozyskiwanie dla biur projektowych i klientów indywidualnych materiałów 
z urzędu (wypisy z rejestru gruntów, wyrysy z mapy ewidencyjnej, odbitki 
z mapy zasadniczej)
inne prace geodezyjne dostosowane do potrzeb klienta © Plangeo Usługi specjalistyczne - pomiary pionowości szybów windowych, kominów przemysłowych
pomiary przemieszczeń i odkształceń budowli
pomiary objętości mas ziemnych
pomiary inwentaryzacyjne lokali mieszkalnych i użytkowych
wszelkie pomiary kontrolne
pozyskiwanie dla biur projektowych i klientów indywidualnych materiałów 
z urzędu (wypisy z rejestru gruntów, wyrysy z mapy ewidencyjnej, odbitki 
z mapy zasadniczej)
inne prace geodezyjne dostosowane do potrzeb klienta © Plangeo
Aktualnie jesteś:  Plangeo OFERTA Usługi specjalistyczne

Usługi specjalistyczne

 • pomiary pionowości szybów windowych, kominów przemysłowych

 • pomiary przemieszczeń i odkształceń budowli

 • pomiary objętości mas ziemnych

 • pomiary inwentaryzacyjne lokali mieszkalnych i użytkowych
  wszelkie pomiary kontrolne

 • pozyskiwanie dla biur projektowych i klientów indywidualnych materiałów
  z urzędu (wypisy z rejestru gruntów, wyrysy z mapy ewidencyjnej, odbitki
  z mapy zasadniczej)

 • inne prace geodezyjne dostosowane do potrzeb klienta

 •  Przedsiębiorstwo Usługowo - Geodezyjne "PLANGEO", ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków, e-mail: biuro@plangeo.com.pl
  netBOX - Strony internetowe